Karaoke Night Club

Guangzhou, China, 2015

Karaoke rooms concept

"KTV China"

"KTV China"
"KTV China"
"KTV China"
"KTV China"
"KTV China"